Kinderdagverblijf Om de Hoek

Bij Kinderdagverblijf om de hoek geven we jouw kindje de aandacht waar het op dat moment behoefte aan heeft. Onze medewerkers geven liefdevolle, onverdeelde aandacht. Zij zijn onze grootste kracht!

Samen ontwikkelen

Samen met ouders

Samen met partners

Met vallen en opstaan

Kinderdagverblijf Om de Hoek

Om de Hoek is een nieuwe kinderopvangorganisatie in Brabant. Eentje met mooie dromen!

In januari 2022 verwelkomden we de eerste kindjes. Een moment om nooit te vergeten.

13 jaar lang werkte ik, Matthijs, oprichter van Om de Hoek, voor een van de grootste kinderopvangorganisaties in Nederland. Eerst als pedagogisch medewerker, daarna als locatiemanager.

Ik heb ontzettend veel geleerd! Over het runnen van een kinderopvanglocatie, over het belang van goede pedagogisch medewerkers en vooral over het creëren van een fijn tweede thuis voor kinderen van 0-4. Om de Hoek is geen grote, logge organisatie, maar een familiebedrijf. Ook mijn vrouw kun je namelijk tegenkomen op ons mooie kinderdagverblijf in Rosmalen. De warme sfeer is direct voelbaar als je onze kinderopvanglocatie binnenkomt. Dat maakt ons uniek. 

Kinderdagverblijf Rosmalen

Al jaren noem ik Rosmalen mijn thuis. De keuze om in ons mooie dorp een nieuwe kinderopvanglocatie te starten was dan ook snel gemaakt. We vonden een fijne plek met een grote tuin. Ook kunnen we gebruikmaken van de faciliteiten van Kindcentrum De Ontluiking. Zo kunnen we onze kinderen nog meer activiteiten aanbieden.

Kinderdagverblijf Den Bosch

Ruim 12 jaar heb ik met veel plezier in de kinderopvang in de Maaspoort gewerkt, het is dan ook geen verrassing dat we juist daar onze locatie hebben gevonden voor ons 2 de kinderdagverblijf. Op een prachtige vrijstaande plek in Den Bosch met gave faciliteiten in de buurt zoals de grootste turnhal van Europa en een dierenkliniek als buurman gaan we vanaf maart/april 2024 onze eerste kindjes verwachten.

Pedagogische visie kinderopvang Om de Hoek

Bij Kinderdagverblijf Om de Hoek kan jouw kindje volop spelen, leren en ontwikkelen in een veilige, vertrouwde omgeving. Onze medewerkers zijn onze grootste kracht en geven liefdevolle, onverdeelde aandacht.

Wij geloven in de kracht van het verschil. Ieder kind is anders en ontwikkelt zich in z’n eigen tempo en op z’n eigen manier. Kinderopvang Om De Hoek helpt kinderen om gebruik te maken van hun unieke kwaliteiten en mogelijkheden. Wij geven hen de ruimte om op eigen kracht de wereld te ontdekken en zo spelenderwijs te groeien, binnen een structuur waarin het kind zich geborgen voelt. 

Om De Hoek is een veilig ‘thuis’ waar kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn. Dat betekent natuurlijk niet dat het saai is bij ons! Kinderen worden bij ons uitgedaagd om nieuwe dingen te ontdekken. Dit doen we niet alleen. Dit doen we samen, in overleg met partners én ouders. 

Korte lijntjes bij dit kinderdagverblijf in Rosmalen en Den Bosch

Kinderen brengen wekelijks meerdere dagen of dagdelen door bij Kinderopvang Om De Hoek. Daarmee spelen we een rol in de opvoeding van jouw kind. Samen kijken naar wat jouw kind nodig heeft. Zo dragen we bij aan een optimale ontwikkeling van jouw kind. We denken mee met jou als ouder en adviseren waar gewenst bij opvoedingsvragen of verwijzen je door.

Verbondenheid met de buurt

Ons kindcentrum is sterk verbonden met ons mooie dorp Rosmalen. We vormen een kindcentrum met Kindcentrum De Ontluiking en we werken samen met UNESCO. We zorgen voor een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Zo bouwen we samen aan een stimulerende omgeving waarin kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen.

Met vallen en opstaan

Kinderen ontwikkelen zich door te spelen en door zelf te ervaren. Dat gaat soms met vallen en opstaan! We leren kinderen om stap voor stap om te gaan met situaties die ze spannend vinden of die risico’s met zich mee brengen. Zo leren we ze ook om hun eigen grenzen te kennen en te verleggen. De ontwikkeling van jouw kind wil je niet missen, dat snappen we heel goed! Om jou alle stapjes van je kind te laten meevolgen hebben we bij Kinderdagverblijf Om De Hoek een ontwikkelingsmap met o.a. evaluatie- en observatieverslagen. Een van de voordelen van een kleinschalige en persoonlijke kinderopvang.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid Om de Hoek

Natuurlijk zorgen we ervoor dat onze locatie zo veilig mogelijk is om gevaarlijke situaties te voorkomen. Dit hebben we vastgelegd in ons veiligheids- en gezondheidsbeleid.

Ons veiligheids- en gezondheidsbeleid in het kort:

  • Al onze medewerkers beschikken over kinder-EHBO en BHV.
  • Onze locatie doet minimaal een keer per jaar een calamiteitenoefening.
  • Op onze locatie wordt de luchtkwaliteit permanent gemeten.
  • Onze locatie voldoet aan de eisen rondom brandveiligheid en wordt hierop getoetst door de brandweer.
  • Materialen zoals bedjes, boxen, speeltoestellen en speelgoed worden regelmatig gecontroleerd.
  • Medewerkers volgen de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Het vierogenprincipe: we zorgen ervoor dat er in de dagopvang altijd een volwassene kan meekijken of meeluisteren met een beroepskracht.
  • Om ongevallen en onveilige situaties binnen kinderopvang om de hoek te kunnen voorkomen, registreren we incidenten en bijna-ongevallen op een meldingsformulier. Deze worden geëvalueerd en nabesproken. Indien nodig passen we zaken aan.
  • We houden de ontwikkelingen van jouw kind nauwkeurig in de gaten.