Onze pedagogische visie

Kinderopvang Om de hoek draagt naast de verzorging van de kinderen ook bij aan de opvoeding. Dit willen wij doen op een manier die past bij het kind. Wij bieden een klimaat waarin de kinderen zich gerespecteerd, geborgen en veilig voelen en waarin zij respect hebben voor elkaar en de omgeving. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich op zijn of haar manier kan ontwikkelen in zijn of haar tempo. Natuurlijk houden we hierbij wel rekening met de grenzen van de groep.

Hoge kwaliteit

Bij Kinderopvang Om de Hoek staat een hoge kwaliteit van zorg en uw kind centraal. Onze waarden en uitgangspunten worden in dit beleid beschreven en kunt u terugzien in het handelen van onze medewerkers. Hierbij hebben wij een visie opgesteld die ons houvast geeft in ons handelen.

Vertrouwde omgeving

Bij Kinderopvang Om de Hoek mag elk kind zichzelf zijn, de pedagogisch medewerkers dragen zorg voor een veilige, liefdevolle en vertrouwde omgeving en bieden structuur aan waarin het kind zich geborgen voelt. Vanuit deze veilige haven kan het kind groeien naar zijn eigen persoon onder leiding van professionele pedagogisch medewerkers die elk individu stimuleren in de eigen ontwikkeling.

Beleidsplan

In ons Pedagogisch Beleidsplan gaan we uit van de vier pedagogische basisdoelen die professor J.M.A. Riksen-Walraven heeft geformuleerd voor de opvoeding van kinderen in het gezin en in de kinderopvang en het aanbieden van verantwoorde kinderopvang vanuit de wet kinderopvang. Zij vormen de basis van ons werk.

  1. Het bieden van emotionele veiligheid.
  2. Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van persoonlijke competentie
  3. Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van sociale competentie.
  4. Overdragen van waarden en normen

Emotionele veiligheid

Persoonlijke competentie

Sociale competentie

Met vallen en opstaan