• Wat is het LRKP nummer van de locatie van mijn kind? Ieder kinderdagverblijf krijgt een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Voor kinderdagverblijf om de hoek is het LRKP nummer : 447760609

  • Het LRKP staat voor Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. In het LRKP vindt u de gegevens van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen in Nederland. Deze voorzieningen worden pas in het LRKP geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de […]

  • Voor meer flexibiliteit is het mogelijk om bij Kinderopvang om de hoek incidenteel een dag(deel) te ruilen als u dit vooraf aan ons doorgeeft. Handig als u bijvoorbeeld eens op een andere dag moet werken. Meer informatie over de ruilmogelijkheden en de ‘spelregels’ krijgt u tijdens het intake gesprek zodra uw kind wordt geplaatst bij […]

  • Op dit moment is er geen wachtlijst en is er dus plek op alle dagen.

  • Hier vindt u meer informatie over de tarieven van Kinderopvang om de hoek. 

  • Er zijn geen annuleringskosten verbonden aan de inschrijving. Op het moment dat je als ouder het contract hebt getekend, kun je de plek nog tot 1 maand voor plaatsing kosteloos annuleren. Anders hanteren we 1 maand opzegtermijn.

  • Opzeggen mag altijd als je maar 1 maand opzegtermijn in acht neemt. Deze maand geldt ook als je een deelopzegging doet: 1 dag minder bijvoorbeeld. Graag ontvangen we je bericht per mail via info@mijnkidsclub.nl of via het Ouderportaal.

  • Voor maatwerk neem contact met ons op. Klik hier voor contact.

  • Het contract loopt tot de dag dat je kind 4 jaar wordt. Daarna stopt het automatisch. Op de 4e verjaardag mag je kind al naar basisschool.